Kraftig svettning på grund av medicinering

Vilka läkemedel orsakar överdriven svettning?
Direkt till innehållet

  Överdriven svettning över hela kroppen, plötslig svettning och nattlig svettning kan förekomma som en biverkning av vissa läkemedel. Vissa läkemedel kan till exempel öka kroppstemperaturen. Andra stör ”temperaturreglerarna” i hjärnan eller nervsystemet, eller påverkar hormonbalansen.

  Som ett resultat av detta reagerar vår kropp med:

  • mer svett än vanligt.
  • svettning i otypiska situationer, t.ex. även utan fysisk ansträngning eller på natten under sömnen.
  • svettning över hela kroppen.

  Läkarna talar då om läkemedelsinducerad hyperhidros. Vissa sjukdomar kan också utlösa överdriven svettning över hela kroppen. I det här fallet är svettningen ett symtom på en underliggande sjukdom.

  Om den ökade svettningen endast uppträder under dagen och snarare på enskilda delar av kroppen – till exempel på händer, fötter eller under armarna – kan primär hyperhidros (överdriven svettning utan definierbar orsak) också utlösa svettningen.

  I samtliga fall bör kraftig svettning utredas av läkare.

  Svettning kan förekomma som en biverkning av dessa läkemedel

  Här hittar du en översikt över vilka läkemedel eller ämnen som kan utlösa kraftig svettning. Observera att marknaden för läkemedel utvecklas snabbt. Vi kan därför inte garantera att listan är fullständig.

  Om du regelbundet tar mediciner och misstänker att de kan ha ett samband med ökad svettning kan det vara en bra idé att kontakta en läkare!

  Ökad svettning är känd som en biverkning av följande läkemedelsgrupper:

  • Smärtstillande medel (analgetika), särskilt opioider
  • Febernedsättande medel (antipyretika)
  • Läkemedel som sänker blodsockret (antidiabetika), till exempel vid behandling med insulin.
  • Blodcirkulationsstimulerande medel för behandling av kranskärlssjukdomar eller erektionsproblem.
  • Astmamedicin
  • Antidepressiva medel, t.ex. selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- eller noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller tricykliska antidepressiva medel.
  • Antipsykotika (även kallade neuroleptika) som används för att behandla psykoser, bipolär sjukdom eller oro och aggression.
  • Sköldkörtelhormoner för behandling av hypotyreos.
  • Kortison, särskilt vid systemisk kortisonbehandling (t.ex. oralt via tabletter) under en längre tid.
  • Hormonpreparat som administreras till exempel som en del av cancerbehandling vid bröst- eller prostatacancer eller för att minska östrogenernas inflytande vid endometrios.
  • Läkemedel med kolinerga effekter (parasympatomimetika) som används till exempel för att behandla muntorrhet, glaukom, tarm- eller blåstömningsstörningar, tarmobstruktion eller muskelsvaghet.
  • Medel som förstärker effekterna av det sympatiska nervsystemet (sympatomimetika) och som används till exempel vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
  • Förstärkande eller stimulerande medel som kokain, amfetamin eller metylfenidat (allmänt känt under handelsnamnet Ritalin).

  Svettning efter att ha slutat med p-piller

  Ibland kan ökad svettning också förekomma efter att man slutat med ett läkemedel. Hos kvinnor som tar p-piller hålls östrogennivån relativt konstant. Efter att ha slutat med p-piller styrs cykeln på naturlig väg igen och hormonbalansen genomgår något kraftigare svängningar. Detta är dock helt normalt och cykelrelaterat.

  När östrogennivån sjunker strax före menstruationen reagerar nervsystemet genom att utvidga blodkärlen. Därför kan även unga kvinnor drabbas av svettningar eller värmevallningar under denna tid. När hormonnivån stiger igen efter menstruationen fram till ägglossningen brukar även svettningen återgå till det normala.

  Vad ska man göra åt svettning som orsakas av medicinering?

  ”Ingen effekt utan biverkningar” är ett välkänt ordspråk när det gäller läkemedel. Biverkningar av läkemedel kan inte alltid undvikas och olika personer kan reagera mycket individuellt på vissa läkemedel.

  Om du börjar svettas kraftigt och tar mediciner regelbundet:

  • Du får inte sluta ta läkemedlet eller ändra dosen på eget initiativ.
  • Du kan kontrollera i bipacksedeln om överdriven svettning eller läkemedelsinducerad hyperhidros finns med som en biverkning.
  • Du bör beskriva dina symtom för en läkare och så att ni tillsammans kan identifiera den exakta orsaken.
  • Du kan be din läkare att ändra dosen för ditt läkemedel, skriva ut ett alternativt läkemedel eller justera din behandling.

  Om den kraftiga svettningen inte kan stoppas med dessa åtgärder kan det vara aktuellt att i stället behandla själva svettningen.

  Letar du fortfarande efter rätt kontaktperson?

  Om du har frågor eller förslag om innehållet på denna webbplats kan du kontakta redaktionen.

  Skriv oss: kraftiga-svettningar@drwolffgroup.com

  ? Ytterligare information om initiativet