Kraftig svettning utan identifierbar orsak

Vad är hyperhidros?
Direkt till innehållet

  Om kraftig svettning uppstår utan anledning är det inte bara obehagligt, det kan också bli en belastning. I vardagliga situationer där kroppstemperaturen stiger ger svetten som transporteras till hudytan en kylande effekt. I allmänhet sker detta:

  • vid fysisk ansträngning
  • vid varma omgivningstemperaturer
  • i stressiga situationer

  Men om vi svettas mycket i andra situationer, eller om svettproduktionen överstiger den faktiska kylfunktionen, kan det vara fråga om hyperhidros. ”Hyper” är ett gammalgrekiskt prefix som betyder just överdriven, för mycket eller överdimensionerad. ”Hidros” kan översättas med svett.

  Eller enkelt uttryckt: hyperhidros innebär överdriven svettning. I allmänhet skiljer man mellan två former:

  • Primär hyperhidros: Här kan ingen exakt orsak till den överdrivna svettningen fastställas.
  • Sekundär hyperhidros: Den här formen av hyperhidros kan ha olika utlösande faktorer – den kan bero på underliggande sjukdomar, medicinering eller hormonella förändringar.

  Men hur vet jag om min svettning beror på en sjukdom och hur uppstår den ökade svettningen?

  Symtom: Vad är hyperhidros?

  Överdriven svettning utan identifierbar orsak kallas på fackspråk för primär hyperhidros. Följande faktorer anses vara typiska för den primära formen av överdriven svettning:

  • Den kraftiga svettningen uppstår utan anledning: Till exempel även vid behagliga temperaturer eller i vila.
  • Den överdrivna svettningen återkommer i form av attacker: Eftersom det är en kronisk sjukdom försvinner inte svettningen, utan följer den drabbade under en längre tid, till exempel månader eller år.
  • Endast vissa delar av kroppen svettas kraftigt: vanligtvis armhålorna, händerna, fötterna, huvudet eller pannan, eller en kombination av dessa områden.
  • Svettningen sker symmetriskt på båda kroppshalvorna: under både höger och vänster arm eller på båda händerna eller fötterna.
  • Den kraftiga svettningen är vanligtvis begränsad till dagtid: Nattliga svettningar är mer sannolikt ett tecken på sekundär hyperhidros.

  Vill du veta mer om tecken på överdriven svettning utan en specifik utlösande faktor? Du hittar mer information i artikeln: Hyperhidros symtom

  Om du känner att dina svettningar är så svåra att de kan utgöra en sjukdom rekommenderar professor Dr Rolf-Markus Szeimies att du först frågar dig själv om ditt beteende har förändrats på grund av den kraftiga svettningen. Har din privata eller sociala tillvaro påverkats till följd av dina svettningar?

  Om så är fallet har du enligt min mening nått en punkt där situationen måste förändras. Du behöver få professionell hjälp för att diagnostisera sjukdomen och sedan inleda rätt behandlingsåtgärder.
  Om så är fallet har du enligt min mening nått en punkt där situationen måste förändras. Du behöver få professionell hjälp för att diagnostisera sjukdomen och sedan inleda rätt behandlingsåtgärder.
  Prof. Dr Rolf-Markus Szeimies
  Överläkare vid Klinikum Vest i Recklinghausen
  Anmärkning om citatet
  Prof. Dr. Rolf-Markus Szeimies, överläkare vid Klinikum Vest i Recklinghausen

  Den goda nyheten är att hyperhidros oftast går att behandla!

  Orsaker: Varför svettas jag så mycket?

  Det finns flera möjliga orsaker till svettning:

  Om någon av dessa utlösande faktorer förekommer talar läkarna om så kallad sekundär hyperhidros. I dessa fall är svettning ofta inte det enda besväret, utan det finns även ytterligare symtom. I många fall är det också typiskt att svettningen förekommer över hela kroppen eller att den drabbade personen svettas främst på natten.

  Vid primär hyperhidros däremot, där svettningen uppstår utan någon uppenbar anledning, är de drabbade vanligtvis friska – bortsett från den kraftigt ökade svettproduktionen. Dessa personer:

  • är vanligtvis normalviktiga,
  • lider inte av någon underliggande sjukdom, och
  • tar inga svettdrivande mediciner.

  Men vad orsakar då den ökade, okontrollerade svettproduktionen? Länge antog man att svettkörtlarna hos de drabbade var överaktiva. Idag anses den här hypotesen vara föråldrad. Det skulle nämligen innebära att orsaken kunde hittas i själva körtlarna.

  Personer som lider av överdriven svettning har inte fler svettkörtlar, och körtlarna har inte heller någon annan form eller storlek än hos andra personer.

  Orsaken till överdriven svettning: En regleringsstörning i nervsystemet.

  Idag vet vi att primär hyperhidros beror på en felaktig reglering av nervsystemet vid styrningen av svettproduktionen. För att få en tydligare bild av hur det autonoma nervsystemet hänger samman med överdriven svettning behöver vi titta närmare på hur en ”normal” svettproduktion ser ut:

  1. Kroppen registrerar en temperaturhöjning som utlöses av ansträngning eller värme. För att göra detta har människan miljontals termoreceptorer, till exempel i huden, i de inre organen och i hjärnan. De kan beskrivas som små termometrar som är fördelade över hela vår kropp.
  2. Som svar på temperaturökningen aktiverar det autonoma nervsystemet (närmare bestämt det sympatiska nervsystemet) de nervbanor som leder till svettkörtlarna.
  3. Signalsubstansen acetylkolin ger svettkörtlarna impulsen att utsöndra svett.
  4. Svetten når hudytan genom små svettkanaler och avdunstar där. Den här avdunstningen har en kylande effekt på kroppen.

  Vid patologisk överdriven svettning sätts denna mekanism i gång även om kroppen inte alls behöver kylas. Även små och ofta omedvetna stimuli räcker för att aktivera det autonoma nervsystemet så att det frigör signalsubstansen acetylkolin. Mängden svett kan sedan variera från lätt väta till bildandet av stora mängder svett med tydligt droppande och rinnande svettpärlor på huden.

  Vad detta beror på har ännu inte kunnat förklaras helt och hållet. Än så länge finns det inga tillförlitliga uppgifter om hur utbredd sjukdomen är. Beroende på studieunderlag utgår man från att cirka 1–5 % av den svenska befolkningen är drabbad.

  Runt 300 000 personer i Sverige beräknas lida av hyperhidros!

  ”Jag misstänker att det är betydligt vanligare än vi tror! De flesta springer ju knappast runt och visar upp sina svettningar och berättar att de har hyperhidros”, säger dr Thomas Dirschka. Snarare är det tvärtom: ”Svettning är ett känsligt område som många skäms för och vill dölja. De flesta vill helst inte prata om det.”

  Jag kan bara varmt råda dig att gå till doktorn. Vi känner till problemet och det är inget att skämmas för.
  Jag kan bara varmt råda dig att gå till doktorn. Vi känner till problemet och det är inget att skämmas för.
  Dr. Thomas Dirschka
  Överläkare vid CentroDerm i Wuppertal
  Anmärkning om citatet
  dr Thomas Dirschka, överläkare på CentroDerm i Wuppertal

  Letar du fortfarande efter rätt kontaktperson?

  Om du har frågor eller förslag om innehållet på denna webbplats kan du kontakta redaktionen.

  Skriv oss: kraftiga-svettningar@drwolffgroup.com

  ? Ytterligare information om initiativet