Hyperhidros symtom

Hur mycket är det normalt att svettas?
Direkt till innehållet

  Det är inte så lätt att svara på när svettproduktionen är normal, för hög eller till och med beror på en sjukdom. Å ena sidan skyddar svettning oss från överhettning. Å andra sidan kan överdriven och okontrollerbar svettning vara en belastning i vardagen. I den här artikeln kan du läsa om de typiska symtomen på primär hyperhidros.

  Mängden svett

  Hyperhidros betyder helt enkelt överdriven svettning. Men tillståndet i sig definieras inte bara av mängden svett som den drabbade producerar. Det låter kanske märkligt, men anledningen är enkel: även friska människor svettas ju hela tiden.

  Människokroppen utsöndrar en halv liter svett varje dag, och det i fullständig vila. Om man dessutom anstränger sig eller utsätts för värme kan det snabbt bildas flera liter svett per dag. Och det är bra, eftersom svettproduktionen gör det möjligt för vår kropp att reglera sin värmebalans. Om den här funktionen inte fanns skulle vi snabbt riskera överhettning.

  Svettningen styrs av det sympatiska nervsystemet och signalsubstansen acetylkolin. Vid hyperhidros är nervsystemet felaktigt reglerat, vilket får nervtrådarna att frisätta acetylkolin även i situationer där svettningen inte behövs för att kyla oss.

  Vid hyperhidros leder en rubbning i nervsystemet till ökad svettning, som kan ha följande symtom.

  Försämrad livskvalitet

  Utöver själva svettutsöndringen är det viktigt att veta i vilken utsträckning och hur ofta överdriven svettning påverkar eller belastar vardagen. Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Utifrån detta bedöms ett sjukdomstillstånd föreligga om välbefinnandet begränsas.

  Dessa begränsningar kan vara mycket individuella och kan upplevas allt från en gång i veckan till flera gånger om dagen. Exempel på hur kraftig svettning kan påverka livskvaliteten är:

  • Beteendeanpassningar: till exempel att den drabbade behöver använda särskilda kläder eller skor, duscha flera gånger om dagen, ta med sig ett klädbyte till jobbet, universitetet eller skolan, eller alltid har med sig en handduk i väskan.
  • Undvikandestrategier: till exempel om den drabbade undviker att skaka hand med andra eller i så hög grad som möjligt undviker kontakt med andra i största allmänhet .
  • Känslomässig stress: till exempel att den drabbade tänker på sin svettning på morgonen direkt efter att ha vaknat eller på kvällen innan insomning.

  Observera: Ett viktigt tecken på hyperhidros är när vardagliga tankar och sysslor styrs av överdriven svettning!

  Den goda nyheten är att hyperhidros oftast går att behandla!

  Genetiska faktorer

  En viktig faktor vid primär hyperhidros är att den rubbade regleringen kan vara ärftlig. Forskare tror att tillståndet är genetiskt i mer än hälften av fallen.

  Hyperhidros kan med andra ord ärvas från föräldrarna eller till och med från mor- och farföräldrarna. Läkare talar då om en positiv familjehistoria. Vid sekundär hyperhidros spelar genetiken däremot ingen roll.

  Kom ihåg: Fråga dina släktingar om andra familjemedlemmar också svettas överdrivet mycket.

  Börjar under puberteten

  Primär hyperhidros är ett medfött tillstånd. Den överdrivna svettningen visar sig dock inte omedelbart efter födseln, utan uppträder vanligtvis först under de senare barndomsåren eller i puberteten. Sjukdomen orsakas inte av den drabbade personens livsstil eller beteende.

  I den här fasen är det dessutom särskilt svårt att diagnostisera sjukdomen. Eftersom det sker en naturlig hormonförändring under puberteten avfärdas ofta kraftig svettning som en bieffekt. Många drabbade anförtror sig till en läkare först när den okontrollerade svettningen inte upphör i takt med att de blir äldre.

  Kom ihåg: Primär hyperhidros är en medfödd sjukdom som ofta uppträder för första gången före 25 års ålder.

  Svettning utan utlösande faktor

  Ett vanligt symtom på hyperhidros är att man svettas utan en specifik utlösande faktor. Kraftig svettning utan ansträngning eller endast vid låg fysisk ansträngning är snarare regel än undantag för de drabbade. Även i vila, vid behagliga temperaturer och låg luftfuktighet kan plötsliga svettutbrott uppstå som inte går att styra.

  Men även i mer förväntade situationer svettas personer med hyperhidros ofta överdrivet mycket. Beroende på svårighetsgraden av hyperhidros kan tydliga svettfläckar dyka upp på t-shirten även efter en kort promenad. Många drabbade rapporterar också att de är helt blöta av svett efter bara en kort stund av aktivitet eller på sommaren.

  Vissa situationer eller stimuli kan utlösa överdriven svettning vid primär hyperhidros.

  Dessutom är det typiskt för patologisk överdriven svettning att de drabbade oftast bara behöver uppleva de kraftiga svettutbrotten under dagen. Extrem svettning under sömnen – så kallad nattlig svettning – är däremot mer sannolikt ett symtom på en infektion eller annan underliggande sjukdom, eller vid hormonella förändringar.

  Kom ihåg: Okontrollerbar svettning utan en specifik utlösande faktor kan utgöra en faktisk sjukdom, och behöver absolut inte bero på dåligt självförtroende!

  Berörda kroppsdelar

  Var på kroppen vi svettas brukar också ge en indikation på vilken sjukdomsform som kan föreligga. I allmänhet skiljer läkare mellan generell och lokaliserad hyperhidros:

  Generell svettning
  Lokaliserad svettning

  För läkare är det viktigt att skilja på de drabbade kroppsdelarna för att kunna föreslå en lämplig behandling av hyperhidros.

  Kom ihåg: Alla behandlingar är inte lika lämpliga för alla kroppsdelar, och därför är det viktigt att fastställa på vilka kroppsdelar den kraftiga svettningen förekommer!

  Letar du fortfarande efter rätt kontaktperson?

  Om du har frågor eller förslag om innehållet på denna webbplats kan du kontakta redaktionen.

  Skriv oss: kraftiga-svettningar@drwolffgroup.com

  ? Ytterligare information om initiativet