Kraftig svettning på grund av hormoner

Direkt till innehållet

  Hormonerna styr en mängd olika processer i vår kropp. De påverkar bland annat ämnesomsättningen, värmeregleringen och även svettproduktionen. Om det finns en obalans mellan hormonerna eller om vissa hormonnivåer är för låga eller för höga kan det leda till överdriven svettning.

  Typiskt för hormonell svettning är:

  • Värmevallningar: en plötslig värmekänsla med svettningar, eller
  • generaliserad hyperhidros: svettning över hela kroppen, eller
  • nattsvettning: anfallsliknande svettning på natten under sömnen med genomblöta lakan.

  Det finns dock även andra möjliga orsaker till dessa symtom. Olika sjukdomar kan ligga bakom den kraftiga svettningen (t.ex. infektioner, psykiska eller neurologiska sjukdomar). Medicinering kan också utlösa kraftig svettning (t.ex. smärtstillande eller antidepressiva medel).

  Om den kraftiga svettningen endast förekommer under dagen, huvudsakligen är begränsad till enskilda delar av kroppen (t.ex. armhålor, händer eller fötter) och det inte finns några andra fysiska besvär, kan det också handla om primär hyperhidros. Då uppträder kraftig svettning utan någon uppenbar anledning, men det kan vara mycket påfrestande för den drabbade och kan begränsa livskvaliteten avsevärt.

  När det gäller hormonellt inducerad svettning skiljer man framför allt mellan patologiska hormonella störningar och rent hormonella förändringar.

  Svettning på grund av hormonrubbningar

  De flesta hormoner produceras i kroppen av de så kallade endokrina körtlarna. Dessa är till exempel:

  • Sköldkörteln
  • Binjurarna
  • Äggstockarna(hos kvinnor)
  • Testiklarna (hos män)
  • Bukspottkörteln
  • Hypofysen

  Om en av dessa körtlar störs i sin funktion kallas detta för en hormonrubbning eller endokrin sjukdom. Om till exempel för mycket sköldkörtelhormon produceras vid hypertyreos, eller om bukspottkörteln producerar för lite insulin vid diabetes, kan kraftig svettning uppstå som ett symtom på denna sjukdom. I dessa fall bör hormonrubbningen behandlas för att återställa den hormonella balansen.

  Bra att veta: Svettkörtlarna producerar bara svett och inga hormoner. De stimuleras till att producera svett av signalsubstansen acetylkolin.

  Hormonell svettning hos kvinnor

  Förutom hormonrubbningar kan även naturliga processer leda till hormonell obalans och hormonellt inducerad svettning. Hos kvinnor rör det sig främst om processer som involverar hormonet östrogen.

  Cykelrelaterad svettning
  Svettning under graviditeten
  Värmevallningar under klimakteriet

  Hormonell svettning hos män

  Experterna är oense om huruvida det kan förekomma något som kallas klimakteriet även hos män. Medan hormonnivån hos kvinnor varierar kraftigt i cykler och sjunker abrupt efter klimakteriet, sjunker testosteronnivån hos män relativt stadigt och mindre drastiskt från 40 års ålder och uppåt.

  På grund av den kontinuerliga minskningen av testosteron och den därav följande obalansen med andra könshormoner kan män också uppleva fenomenet värmevallningar. Hormonellt betingade nattliga svettningar är dock vanligare.

  Letar du fortfarande efter rätt kontaktperson?

  Om du har frågor eller förslag om innehållet på denna webbplats kan du kontakta redaktionen.

  Skriv oss: kraftiga-svettningar@drwolffgroup.com

  ? Ytterligare information om initiativet